English Version
เข้าสู่ระบบบริการระบบสั่งซื้อออนไลน์ (Pantavanij Online Purchasing)

พันธวณิช ในฐานะผู้นำและผู้ให้บริการ Hosted-Online Purchasing Solution แห่งแรกในประเทศไทย ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรผ่าน Pantavanij Hosted-Online Purchasing Solution ซึ่งเป็นรูปแบบของการให้เช่าใช้ระบบ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่กระบวนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-Catalog ซึ่งรองรับทุกขั้นตอนของมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่บนระบบออนไลน์ อันได้แก่


โดยนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรภายใน (ERP) ของลูกค้าได้อีกด้วย โดยผู้ใช้บริการสามารถนำระบบสั่งซื้อออนไลน์ไปใช้ในองค์กรกระบวนการจัดซื้อของตน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อ Software และ Hardware ด้วยตนเอง

พันธวณิชให้บริการออกแบบพัฒนาระบบการสั่งซื้อออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย

 • การศึกษาโครงสร้างของกระบวนการจัดซื้อในปัจจุบันขององค์กรเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสั่งซื้อ ออนไลน์ให้สอดคล้องและเหมาะสม
 • การเชื่อมต่อระบบการสั่งซื้อออนไลน์กับระบบ ERP ปัจจุบันของบริษัท
 • การจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Catalog)
 • การดูแลระบบการสั่งซื้อออนไลน์ (Pantavanij Online Purchasing)
 • ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหาโดยทีมฝ่ายบริการลูกค้า (Help Desk)
 • การวิเคราะห์ราคาและสภาพตลาดปัจจุบัน รวมถึงการจัดหาผู้ขายสินค้าและบริการเพิ่มเติม
 • การเรียกข้อมูลการจัดซื้อต่างๆ ในรูปแบบรายงาน อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อการบริหารซัพพลายเชน

นอกเหนือจากฟังก์ชั่นมาตรฐานที่มีใน Pantavanij Hosted-Online Purchasing Solution ตามที่กล่าวมาข้างต้น พันธวณิชยังให้ความอุ่นใจแก่ผู้ใช้บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและการดูแลตลอดการใช้

พันธวณิชสร้างมาตรฐานแก่การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรในด้านต่างๆมากมาย ได้แก่

 • ลดระยะเวลาการดำเนินงานในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าขององค์กร
 • สร้างมาตราฐานให้กับกระบวนการสั่งซื้อภายในองค์กร
 • สร้างมาตราฐานการใช้สินค้าภายในองค์กร
 • ลดการสั่งซื้อสินค้ากระจัดกระจาย หรืออยู่นอกระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เพิ่มโอกาสในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขายสินค้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Pantavanij Hosted-Online Purchasing Solution จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างแก่องค์กรของท่าน เพื่อก้าวสู่ความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจในโลกธุรกิจปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการ Hosted-Online Purchasing Solution แก่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งมาเป็นเวลากว่า 6 ปี พันธวณิชจึงมีความมั่นใจและพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพแก่องค์กรของท่านต่อไป

ผลงานที่ผ่านมา
พันธวณิชได้ให้บริการระบบสั่งซื้อออนไลน์แก่องค์กรที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ของประเทศไทยหลายแห่ง ได้แก่
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บจ.ซี.พี.อินเตอร์เทรด
บมจ.ซี.พี. ออลล์
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
บจ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง
บจ.ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง
pantavanij

ติดต่อใช้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายขายและการตลาด

โทรศัพท์ 0 2689 4200 ต่อ 4252, 4383
โทรสาร 0 2679 7474
อีเมล์ sales@pantavanij.com
บริการสั่งซื้อออนไลน์
ผู้ซื้อ
ผู้ขาย